Volpris. EU

Szkolenia wolontariackie w kontekście więziennym Ten formularz ma na celu promowanie wymiany wiedzy o szkoleniach w kontekście Systemu Wymiaru Sprawiedliwości w sprawach karnych. Jeśli znasz jakieś wydarzenie w tym zakresie, prosimy o odpowiedź na poniższe pytania.